AZ FIN, spol. s r.o.

AZ FIN, spol. s r.o.

Daniel Jancura

A. Rudnaya 21
010 07 Žilina
IČO: 44286317
DIČ: 2022667174

Informácie o kancelárii AZ FIN, spol. s r.o.

Spoločnosť AZ FIN, spol. s r. o. Žilina vznikla so zámerom poskytovať komplexné služby pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v oblasti:

  • spracovania personálnej a mzdovej agendy,
  • vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva,
  • spracovania daňových priznaní.

Pre spoločnosť pracujú skúsení ľudia, odborníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z jednotlivých oblastí.

Pri vzniku spoločnosti sme si vytýčili cieľ:

Spokojný klient, ktorý sa naplno môže venovať svojim aktivitám, a ktorý starosti s nutnými ekonomickými agendami prenechá na nás.

Profesionálny prístup, zohľadnenie individuality klienta, obojstranne výhodná spolupráca je cesta, ktorou to dosiahneme.

 

Služby:

Spoločnosť poskytuje komplexné služby pre vedenie a spracovanie ekonomických agiend subjektov, tzv. outsourcing ekonomických agiend. Služby môžu byť poskytované v rôznych kombináciách:

  • jednotlivo, samostatne, napr. len spracovanie personalistiky a miezd alebo len spracovanie finančného účtovníctva
  • komplexne – spracovanie personalistiky, miezd a finančného účtovníctva.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Adriana Jancurová

 

AZ FIN, spol. s r. o.

Borová 33

010 07 Žilina

Kde nás nájdete?